پرسش و پاسخ بیمه روستایی

دهیاری وادقان: چند پرسش و پاسخ بیمه روستایی

سوال ۱: آیا ثبت نام جهت بیمه شدن روستائیان و عشایر شامل همه روستاییان فاقد بیمه است یا شورا و دهیاران موظف اند نیازمندان را معرفی نماید ؟
جواب : صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر موظف به بیمه نمودن تمامی روستائیان و عشایر متقاضی ساکن روستا بشرط نداشتن عضویت همزمان در سایر صندوقهای بیمه ای و دارا بودن شرایط عضویت در صندوق می باشد .
سوال ۲: تکلیف کودکانی که پدر و مادر آنها در قید حیات نیستند چیست ؟
جواب : در حال حاضر حداقل ۱۸ سال سن ، سکونت در روستا و یا مناطق عشایری و پرداخت حق بیمه شرط عضویت در صندوق می باشد .
سوال ۳: اگر فردی ساکن روستا بوده و بدلیل نبود کارگزاری در روستای خود از طریق کارگزاری مستقر در روستای دیگر عضو صندوق شود شورای اسلامی کدام روستا باید سکونت او در روستا را تأیید نماید ؟
جواب : سکونت در روستای هر متقاضی بیمه باید توسط شورای اسلامی روستای محل سکونت متقاضی تأیید شود .
سوال ۴: کارگران فصلی که در کارخانجات مانند کارخانه قند و یا کوره های آجرپزی کار می کنند و در فصل کار بیمه تأمین اجتماعی هستند ولی پس از پایان کار به روستا بر می گردند آیا می توانند در فصلی که بیکار هستند به عضویت صندوق درآیند ؟
جواب : ج ) در هر حال افرادیکه ساکن روستا باشند و در زمان درخواست عضویت ، و در زمان تمدید عضویّت خود بیمه شده صندوق دیگری نباشند می توانند نزد این صندوق بیمه شوند و با عضویّت در این صندوق نمی توانند به عضویّت در صندوق دیگری ادامه دهند بهر حال در یک زمان یک نفر نمی تواند مشمول یا تحت پوشش دو صندوق بیمه ای قرار گیرد .
سوال ۵: آیا فقط سرپرست خانواده بیمه میشود و از مزایای آن استفاده مینماید یا همه افراد خانواده ؟
جواب : حق بیمه را سرپرست خانواده پرداخت مینماید و سرپرست خانواده از مزایای پیری – از کارافتادگی و در صورت فوت ، بازماندگان وی طبق مقررات از مستمری بازماندگان استفاده مینمایند . ولی هر فرد با حداقل ۱۸ سال سن و بشرط سکونت در روستا و مناطق عشایری با نامنویسی و پرداخت حق بیمه میتواند بصورت مستقل عضو صندوق شود .
سوال ۶: آیا اگر شوهر خانمی کارمند باشد و خود خانم خانه دار و بیمه نباشد می تواند در صندوق بیمه شود ؟
جواب : به شرط ساکن بودن در روستا یا مناطق عشایری و انتخاب یکی از سطوح درآمدی با پرداخت ۵% حق بیمه می تواند عضو صندوق گردد و از مزایای مقرر استفاده نماید . ولیکن در صورتیکه در آینده مشمول دریافت مستمری گردد نمی تواند همزمان از مستمری های بیش از یک صندوق یا سازمان بیمه ای استفاده نماید .
سوال ۷: آیا کسانیکه ساکن شهر هستند ولی در روستاها فعالیّت می نمایند می توانند در صندوق بیمه شوند ؟
جواب : خیر ، چون یکی از شروط عضویّت در صندوق ساکن بودن شخص بیمه شده در روستا می باشد البتّه در برخی از روستاها شرایط بنحوی است که اهالی یکی دو ماه روستا را ترک و در حاشیه شهرها ساکن میشوند بدون آنکه شغل خاصی که مشمول بیمه اجباری نزد دیگر سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی است را داشته باشند در این صورت بیمه شدن این افراد نزد صندوق بلامانع است
سوال ۸: یک روستائی ساکن در محل به چه کسی گفته می شود و برای بیمه کسی که کمتر از شش ماه و یا بیشتر از شش ماه در روستا ساکن باشد چگونه عمل می شود و آیا فردی که ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و سن او کمتر از ۶۵ سال باشد می تواند از مزایای پیری استفاده نماید ؟
جواب : گر شخصی در هنگام نامنویسی اولیّه و سالهای بعد در هنگام تمدید عضویّت با تأیید شورای اسلامی روستا یا عشایری ساکن روستا یا منطقه عشایری باشد میتواند خود را نزد صندوق بیمه نماید و زمانی افراد از مزایای پیری صندوق استفاده می نمایند که حداقل ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه را با هم داشته باشند .
سوال ۹: آیا اکثر افراد روستایی که از کار افتاده و بیمار هستند می توانند خودشان را بیمه نمایند ؟
جواب : این افراد می توانند با در نظر گرفتن میزان از کار افتادگی و تعیین بیماری و ذکر آن هنگام بیمه شدن بیمه گردند ولیکن صندوق تعهدی نسبت به وضعیت قبل از بیمه شدن شخص ندارد. ضمناً افرادی که قبلاٌ با سن بیش از ۵۵ سال بیمه شده اند عملاٌ از کار افتاده سنی هستند و می توانند از مزایای پیری ( پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه ) و مستمری بازماندگان استفاده نمایند.
سوال ۱۰: آیا کسانیکه سن آنها بالای ۶۰ – ۷۰ سال می باشد می توانند بیمه شوند ؟
جواب : بله می توانند در نزد صندوق بیمه باشند ولیکن تنها از مزایای پیری پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه و یا بازماندگان در صورت فوت بیمه شده بهره مند می گردند و مزایای از کارافتادگی به این افراد تعلق نمی گیرد .
سوال ۱۱: آیا کسی که می خواهد پس از مدتها از عضویّت در صندوق انصراف نماید آیا وجوه واریزی قابل برگشت می باشد یا خیر ؟
جواب : حق بیمه های پرداختی از طرف بیمه شدگان قابل برگشت نبوده ولی طبق مقررات قابل انتقال به صندوق های بیمه ای دیگر می باشد .
سوال ۱۲: آیا افرادی که در روستا ساکن بوده ولی در شهر کار می کنند و عضو هیچ صندوق بیمه‌ای نمی‌باشند می‌توانند عضوصندوق بیمه روستائیان و عشایر گردند ؟
جواب : سکونت در روستا از شرایط اصلی عضویّت در صندوق می باشد که باید به تأیید شورای مراجع ذیصلاح برسد و اشخاصی که عضو بیمه اجباری نزد دیگر صندوقها و سازمانهای بیمه اجتماعی می باشند نمی توانند همزمان عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گردند .
سوال ۱۳: آیا فرد می تواند در ایام سربازی عضو صندوق گردد ؟
جواب : سرباز در حین خدمت نمی تواند در صندوق نامنویسی نماید و در صورت عضویّت در صندوق قبل از اعزام به خدمت عضویّت وی در صندوق معلّق و پس از اتمام خدمت ادامه خواهد یافت .
سوال ۱۴: آیا اگر بیمه شده ای در ابتدای عضویّت در صندوق ساکن روستا بوده و سپس به شهر نقل مکان دهد بیمه او ادامه می یابد ؟ این امر چگونه کنترل خواهد شد ؟
جواب : در حال حاضر شرطی برای ادامه بیمه افراد منتقل شده به شهر پیش بینی نشده است و اگر محل سکونت کسی به شهر منتقل شود بیمه او قطع می گردد . کنترل این امر نیز علاوه بر توجه کارگزاران تأییدیه ای است که در هر مرحله از تمدید بیمه باید از شورای اسلامی روستا مبنی بر سکونت بیمه شده در روستا اخذ گردد .

سوال ۱۵: آیا طرح صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با طرح دفترچه های بیمه درمانی که در حال انجام است تفاوت دارد ؟ چرا این دو موضوع هماهنگ نشده است ؟
جواب : بیمه شدگان نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در حال حاضر مشمول مزایای از کار افتادگی کلی ، پیری و بازماندگان بوده و دفترچه های درمان که توسط سازمان بیمه خدمات درمانی توزیع میگردد . بمنظور ارائه خدمات درمانی می باشد .
سوال ۱۶: آیا افرادی که به عنوان سرپرست خانواده حق بیمه پرداخت مینماید دیگر اعضای خانواده ایشان مثل همسر و فرزندان از دفترچه خدمات درمانی برخوردار خواهند شد ؟
جواب : در حال حاضر تعهدات صندوق شامل مستمری پیری ، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان بیمه شده فوت شده می باشد و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی جزو تعهدات صندوق نبوده و برای کلیه افراد خانواده توسط سازمان بیمه خدمات درمانی صورت می پذیرد .
سوال ۱۷: با توجه به اینکه برخی روستائیان و عشایر تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و طرح شهید رجایی هستند آیا صلاح نیست که صندوق وارد مذاکره و قرارداد با این دو نهاد شود و افراد را بیمه نماید ؟
جواب : کسانیکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا طرح شهید رجائی هستند هم نهاد مربوطه می تواند ایشان را نزد صندوق بیمه نماید و هم خود ایشان می توانند با پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه شوند
سوال ۱۸: افرادی که در صندوقهای دیگر بیمه می باشند آیا لازم است که بیمه روستایی شوند ؟
جواب : عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختیاری بوده هیچکس نمی تواند همزمان مشمول دو صندوق و سازمان بیمه ای بوده و لذا متقاضی در تاریخ شروع به عضویت در صندوق نباید تابع صندوقها و نظامهای بیمه ای اجتماعی دیگر باشد .
سوال ۱۹: آیا یک دهیار می تواند علاوه بر ساکنین روستای خود روستاهای اطراف خود را تحت پوشش قرار دهد و آنها را بیمه کند ؟
جواب : ج ) هر کارگزاری مسئولیّت بیمه نمودن ساکنین چند روستا را بر عهده دارد و باید با اطلاع رسانی به آنان امکانات نامنویسی از ایشان را فراهم نماید . ضمناً کارگزار حق ورود به حوزه تحت پوشش کارگزار دیگر را نداشته ، چنانچه روستائی بدون کارگزار شناسائی شد مسئولیت بیمه نمودن ساکنین آن یا به کارگزار جدید یا به کارگزار نزدیکترین روستا به آن محل محوّل میگردد .
سوال ۲۰: آیا یک نفر می تواند حق بیمه خود را برای چند سال یکجا پرداخت نماید . مثلاً سهم ۱۰ ساله را یکجا پرداخت کند  ؟ آیا امتیازی نیز تعلق می گیرد یا خیر ؟
جواب : پرداخت حق بیمه حداکثر یک ساله است چون سطوح درآمد سالانه با توجه به وضعیت درآمدی روستائیان و عشایر افزایش می یابد .
سوال ۲۱: حداقل سن برای بیمه شده چه سنی می باشد و آیا پرداخت حق بیمه می تواند به صورت ماهانه باشد ؟
جواب : حداقل سن بیمه شده ۱۸ سال می باشد و پرداخت حق بیمه به صورت سالیانه می باشد .
سوال ۲۲: اگر یک روستایی همه شرایط عضویت در صندوق را داشته باشد ولی به دلیل عیالوار بودن قادر به پرداخت ۵% حق بیمه نباشد تکلیف چیست ؟
جواب : بهر حال عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر منوط به پرداخت ۵% درآمد مقطوع بعنوان حق بیمه بوده و مضافاً بر اینکه دو برابر حق بیمه بعنوان کمک توسط دولت به صندوق پرداخت می گردد افرادی از نوع آنچه ذکر شد از ابتدا باید تحت پوشش نهادهای حمایتی باشند .
سوال ۲۳: آیا ممکن است بیمه شده ای در سال اول و دوم سطح درآمد خود را ۹۰ هزار تومان تعیین کند و در سالهای بعد سطح درآمد را ۱۵۰ هزار تومان انتخاب نماید  ؟
جواب : براساس تبصره یک ماده ۲ ضوابط اجرایی ماده ۹ آئین نامه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه شده می تواند در بدو ورود یکی از سطوح درآمدی مندرج در جدول را بعنوان درآمد مقطوع سال اول انتخاب و در سالهای بعد به ترتیب هر سال یک سطح بالاتر را انتخاب نماید .
سوال ۲۴آیا حق بیمه را باید سرپرست خانوار پرداخت نماید و به اعضای خانواده حق بیمه تعلق می گیرد یا خیر ؟
جواب : چون حق بیمه بابت برخورداری از مزایای پیری ، از کار افتادگی کلی و بازماندگان بیمه شده که فوت نماید دریافت میشود حق بیمه تنها بابت سرپرست خانواده دریافت شده و بقیّه اعضاء مبلغی پرداخت نمی نمایند . مگر اینکه با دارا بودن شرایط بصورت مستقل بیمه شوند .

سوال ۲۵آیا کسانیکه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده و یا مستمری بگیر بنیاد شهید می باشند و یا به تبع فرزندان خود که در شهر بیمه اند دفترچه خدمات درمانی دارند می توانند به عضویت بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر درآیند ؟
جواب : میتوانند تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر قرار بگیرند مشروط بر اینکه ساکن روستا بوده نزد صندوق نام نویسی نموده حق بیمه ایشان توسط خودشان یا نهاد حمایتی که تحت پوشش آن میباشند پرداخت گردد.
سوال ۲۶اگر شخصی ۲۲ سال سن دارد و ۱۵ سال حق بیمه را پرداخت نماید آیا در ۳۷ سالگی می تواند از مزایای پیری استفاده کند ؟
جواب : نقل و انتقال سوابق از صندوقهای دیگر به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق ها بوده اما در صندوق روستاییان و عشایر برای برقراری مستمری پیری داشتن حداقل ۶۵ سال سن و حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه الزامی است . در صورت انتقال سوابق از دیگر صندوقها یا سازمانها به این صندوق نیز برای استفاده از مزایای پیری باید حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر داشته باشد مگر آنکه جمع سوابق آورده و سابقه وی نزد صندوق ۲۰ سال و حداقل سن او ۶۵ سال باشد .
سوال ۲۷آیا افراد مسنی که قبلاٌ بدلیل عدم اعمال سقف سنی بیمه شده اند میتوانند بعنوان از کار افتاده درخواست مستمری نمایند.
جواب : با توجه به عدم اعمال سقف سنی برای بیمه شدن در صندوق طی سالهای ۸۴ و ۸۵ کسانیکه بالای ۵۵ سال داشته و بیمه شده بودند تنها از مزایای مستمری پیری با داشتن ۱۵ سال سابقه پرداخت و مستمری بازماندگان برخوردار می گردند و تأکید مینماید تمامی درصد از کارافتادگی فرد باید به بعد از بیمه شدن فرد مربوط باشد و افراد پیر قبل از بیمه شدن از کار افتاده هستند.
سوال ۲۸اگر بیمه شده ای مدتی حق بیمه پرداخت ننماید مثلاً چند ماه آیا این وقفه سبب از بین رفتن سوابق قبلی میگردد . یا فقط در ایامی که پرداخت نشده از مزایا محروم می شود ؟
جواب : اگر بیمه شده ای حق بیمه خود را پرداخت نکرده باشد چون برخورداری از مزایای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر منوط به بیمه بودن فرد در هنگام بروز شرایطی است که وی را مشمول برخورداری از آن مزایا می نماید فلذا در صورتیکه در پرداخت حق بیمه وقفه ای ایجاد شود و در همین فاصله بیمه شده از کار افتاده شده یا فوت نماید حق استفاده از مزایای از کار افتادگی و بازماندگان نخواهد داشت .
سوال ۲۹شرایط پرداخت مستمری ( پیری ) چگونه است و اگر چنانچه درآمد بالاتری انتخاب شود مستمری پرداختی بیشتر می شود یا خیر ؟
جواب : برقراری مستمری پیری مشروط به داشتن حداقل ۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشد و مستمری ماهیانه شخص عبارت از یک سی ام میانگین درآمد مبنای محاسبه حق بیمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بیمه ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه وی بوده و در هر حال مستمری ماهیانه نباید از دو سوم درآمد مقطوع انتخابی فرد کمتر باشد. همانطوریکه ملاحظه می فرمایید دریافت مستمری به ۱ – انتخاب سطح درآمد بیشتر در زمان عضویت در صندوق ۲ – طولانی تر بودن سوابق پرداخت حق بیمه بستگی دارد
سوال ۳۰مبالغی که پس از بازنشستگی به هر یک از سطوح هفت گانه درآمدی تعلق می گیرد توضیح دهید ؟
جواب : میزان برقراری مستمری پیری عبارت از یک سی ام میانگین سطح درآمد انتخابی مبنای محاسبه حق بیمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بیمه ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه است چنانکه ملاحظه می شود میزان مستمری به دو عامل  ۱- سطح درآمد انتخابی مبنای کسر حق بیمه ۲- مدت سابقه پرداخت حق بیمه بستگی دارد لذا با داشتن دو شرط مذکور مستمری پیری محاسبه و پرداخت می گردد . البته در هر حال مستمری پرداختی از دو سوم سطح درآمدی مبنای حق بیمه کمتر نخواهد بود .
سوال ۳۱اگر بیمه شده ای پس از یکسال فوت کند مستمری بازماندگان چگونه پرداخت می شود ؟
جواب : چنانچه بیمه شده ای در اثر حادثه ناشی از کار فوت نماید بدون در نظرگرفتن سابقه پرداخت حق بیمه به بازماندگان بیمه شده مبلغی که کمتر از دو سوم درآمد مقطوع مبنای محاسبه پرداخت حق بیمه نباشد به عنوان مستمری پرداخت خواهد شد . ولیکن در فوت غیر ناشی از کار باید یک سال از شروع بیمه وی گذشته و حق بیمه ۹۰ روز قبل متصل به زمان فوت را پرداخته باشد .
سوال ۳۲مبلغ مستمری صندوق برای پیری ، از کار افتادگی ، بازماندگان چقدر می باشد ؟
جواب : میزان مستمری از کار افتادگی کلی ، پیری و مجموع مستمری بازماندگان عبارت از یک سی ام میانگین درآمد مبنای محاسبه حق بیمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بیمه ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه است ، بهر حال پرداخت مستمری از دو سوم در سطح درآمد انتخاب شده توسط بیمه شده کمتر نخواهد بود .
سوال ۳۳اگر کسی مجرد باشد و تحت پوشش بیمه ای صندوق باشد و فوت نماید مستمری ایشان به چه کسی تعلق می گیرد ؟
جواب : چنانچه پدر و مادر ایشان تحت تکفّل وی باشند با ارائه مدرک و اثبات آن پدر و مادرش مستمری دریافت می دارند و در غیر اینصورت به کس دیگری مستمری پرداخت نمی شود .
سوال۳۴: اگر بیمه شده به شغل کشاورزی اشتغال داشته و در حادثه ای غیر مربوط به شغل خود حادثه ببیند آیا میتواند از کار افتاده کلی تلقی گردد ؟
جواب : در چنین صورتی و پس از طی مراحل معالجه بطور کامل به تشخیص کمیسیون پزشکی مینواند مشمول مقررات از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار گردد البته شرط برخورداری از مستمری از کار افتادگی در حادثه غیر ناشی از کار گذشت یک سال از شروع عضویت در صندوق و پرداخت حق بیمه ۹۰ روز قبل متصل به زمان وقوع حادثه است .
سوال ۳۵آیا مزیّتی بین بیمه نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بر بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد ؟
جواب : صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از نظر شرایط ورود به عضویّت صندوق ، میزان حق بیمه ، سقف سنّی عضویّت ، نحوه برقراری مستمری بازماندگان امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است .
سوال ۳۶شرایط تأیید از کار افتادگی کلی توسط صندوق و برقراری مستمری آن چیست ؟
جواب : در صورتیکه ۱- تمامی ۶۶ درصد و بیشتر از کارافتادگی مربوط به بعد از بیمه شدن فرد بوده ۲- پس از وقوع حادثه یا بیماری که منجر به از کار افتادگی گردیده معالجات بطور کامل انجام گرفته ، دوران نقاهت طی شده و اقدامات مربوط به توانبخشی و جلوگیری از کارافتادگی صورت پذیرفته باشد ۳- پزشک معالج متقاضی از کار افتادگی با طی مراحل مذکور را به صندوق اعلام نماید ۴- پزشک معتمد و کمیسیون پزشکی مراتب از کار افتادگی کلی متقاضی را تأیید نمایند ، نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد شد .
سوال ۳۷آیا قالیبافان می توانند به عضویّت صندوق درآمده و اگر سابقه بیمه در دیگر سازمان ها داشته باشند سوابق آنها به صندوق منتقل می گردد ؟
جواب : قالیبافان ساکن در مناطق روستائی و عشایری می توانند عضو صندوق گردند و در صورتیکه در گذشته سابقه بیمه داشته باشند هنگام نامنویسی اعلام می نمایند تا در آینده طبق مقررات سابقه خود را منتقل نمایند . ولکین چنانچه فعلاً بیمه آنها در دیگر صندوق یا سازمانها جاری است به بیمه خود در همان صندوق یا سازمان ادامه دهند .
سوال ۳۸کسانیکه راننده و ساکن روستا هستند برای اعتبار دفترچه کار رانندگی باید حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت نمایند آیا می توانند با انتقال حق بیمه از تامین اجتماعی به صندوق بیمه روستائیان دفترچه کار را تامین اعتبار نمود ؟
جواب : – با توجه به قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل و مسافر بین شهری مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۸۶ ، تا زمانیکه رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند . سوابق بیمه ای بین صندوق و سازمان تأمین اجتماعی نیز قابل نقل و انتقال میباشد.

کسانی که سوالاتی در خصوص بیمه روستایی دارند می توانند به دهیاری وادقان مراجعه کنند.

نویسنده: دهیاری


دوشنبه - 22 اردیبهشت 1393

۰ نظر
5,208 بازدید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 رتبه, میانگین : 5,00 از 5)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گالری تصاویر

 • عکس های وادقان
  باسلام ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران و عزیزان گرامی بنا بر قولی که داده بودیم امروز از سری عکس های وادقان از طبیعت زیبای وادقان بر روی تارنمای وادقان قرار گرفت. یکی از دوستان پیشنهاد داده بود که کارت پستال چاپ کنیم و در زمانهایی که در کاشان گردشگر زیاد است از […]
  زیارت های وادقان
  تصاویری از زیارت های وادقان در این پست تصمیم گرفتیم تصاویری از زیارت شاهزاده احمد بن امام موسی کاظم(ع) برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم امید است مورد توجه و پسند شما قرار بگیرد انشاالله به زودی این امکان به شما داده خواهد شد که به هر تصویر امتیاز بدهید. تا پایان هفته هم تصاویری […]
  نسب نامه امامزادگان وادقان
  مختصری از نسب نامه امامزادگان احمد و تهماسب (ع)وادقان امروز نسب نامه امامزادگان وادقان را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم . در سال ۱۲۳۱ هجری قمری.. مسطور است در زمانی که مأمون ملعون، جناب امام رضا علیه السلام را به شهر طوس خواند و آن حضرت را از راه مکر و تدبیر، ولیعهد […]
  آمبولانس
  تعویض ۱۰۰درصدی شبکه آب شرب روستا به طول حدودا۹۵۴۵متر که به علت عمر ۳۰ ساله کاملا فرسوده شده بود.( در فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۹ تعویض آمبولانس مستهلک روستا که دراین خصوص همکاری و مساعدت  حاج آقای خلیلی برهیچ کسی پوشیده نیست. پیگیری ترفیع نقاط کور و حادثه خیز جاده وادقان با همکاری اداره راه […]
 • شبکه آب رسانی
  معاونت در ساخت خانه عالم روستا درقالب یک پروژه مشارکتی فی مابین سازمان شهرداریها و دهیاریها و سازمان تبلیغات اسلامی که جا دارد در این جا از زحمات جناب آقای خلیلی در به اتمام رساندن این مجموعه ، همچنین از برادر عزیز جناب آقای محمود نظری در جهت جذب اعتبار در این خصوص تشکر بنمایم. […]
  منبع آب
  ساخت منیع ۳۰۰متر مکعبی برفراز تپه ا… اکبر ساخت استخر تنظیم ذخیره آب در قنات دشت دهنوی و دشت درب آسیاب با همکاری شورای اسلامی و کشاورزان محترم
  گاز رسانی وادقان
  پروژه گاز رسانی وادقان و تعویض وترمیم فاضلاب رودخانه  درب چشمه که درجریان سیل ۸۶به صورت ۱۰۰درصدتخریب گشته بود (باهمکاری رییس محترم شورای اسلامی وقت(آقای ذوالفقاری) و مدیریت محترم اداره بهداشت ودرمان کاشان) گاز رسانی به روستا دهکده الکترونیکی روستای وادقان دهیاری وادقان گاز رسانی وادقان