دهکده الکترونیکی وادقان » قوانین و مقرارت » پرسش و پاسخ بیمه روستایی

دهیاری وادقان: چند پرسش و پاسخ بیمه روستایی سوال ۱: آیا ثبت نام جهت بیمه شدن روستائیان و عشایر شامل همه روستاییان فاقد بیمه است یا شورا و دهیاران موظف اند نیازمندان را معرفی نماید ؟ جواب : صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر موظف به بیمه نمودن تمامی روستائیان و عشایر متقاضی ساکن روستا […]

دوشنبه - 22 اردیبهشت 1393
پرسش و پاسخ بیمه روستایی