دهکده الکترونیکی وادقان » قوانین و مقرارت » طرح هادی روستایی چیست؟

طرح هادی روستایی چیست؟

 

[5,430 بازدید] [۱ نظر]

طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود،میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی،تجاری،تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی و طرح های جامع ناحیه ای تعیین […]

دوشنبه - 22 اردیبهشت 1393
طرح هادی روستایی چیست؟